23 Mac 2010

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM LINUS

• Screening of Students (Year 1, Year 2 and Year 3)
• Pembangunan material (Development of Materials)
• Pembangunan kapasiti (Enhancement of Teachers Pedagogical Skill)
• Awareness (Awareness Programmes for Schools and Community)
• Pemantauan, penyeliaan dan penilaian
• Fasilinus. (Establishment of FasiLINUS)


Strategi 1: Screening ( penapisan )

1. Screening murid tahun satu 2010 pada bulan: Mac, Jun, dan September.
2. Screening tahap kesihatan murid supaya murid berkeperluan khas mengikuti kelas pendidikan khas.
3. Murid yang tidak melepasi tahap akan mengikuti program Linus.


Strategi 2: Pembinaan Material Pengajaran dan Pembelajaran.
( Material Building )

• Modul pembelajaran
• Panduan pengajaran guru.Strategi 3: Meningkatkan kemahiran profesional guru.

1. Latihan dalam perkhidmatan
2. Perkembangan staf di PPD dan di Sekolah
3. Semak semula kurikulum.
4. Mengadakan bengkel.


Strategi 4. Awareness.

1. Penataran/penerangan kepada guru dan komuniti sekolah.
2. Edaran brosure kepada umum
3. Promosi kepada umum melalui:
4. Pameran
5. Siaran media massa – cetak /eletronik
6. Adakan minggu atau hari LINUS di sekolah.


Strategi 5: Monitoring

1. Instrumens pemantauan:

* Kaedah P&P guru
* Penilaian murid
* Pengurusan program di sekolah

Strategi 6: P erkhidmatan FasiLINUS

1. Pelantikan guru
2. Membangunkan keupayaan FasiLINUS
3. Penerangan Linus kepada GB dan guru
4. Coaching dan mentoring
5. Perancangan strategi.


*sumber drp.:Bahan taklimat Perkembangan Baru Pendidikan 2010 - 2012 JPN Perak

Tiada ulasan:

Catat Ulasan